HOMEY TUAN BELOG POSTING TUTOSOLAT DOA SIRAH FREEBIES TUTOBLOG HIRE ME!

Monday, July 22, 2013

Doa Selamat

blue, summer, and clouds image
 
Ya ALLAH, 
Kami mohon kepada-Mu akan keselamatan agama, kesihatan dalam badan, bertambah dalam ilmu, keberkatan dalam rezeki, taubat sebelum mati, rahmat ketika mati dan keampunan sesudah mati.

Ya ALLAH, 
Ringatkanlah kami ketika sakratul maut, dan selamatkanlah kami ari seksa api neraka dan mendapat ampunan di hari perhitungan amal.

Ya ALLAH Tuhan kami, 
Janganlah Engkau sesatkan kami sesudah mendapat petunjuk, berilah kami rahmat dari sisi-MU. Kerana sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemurah.

Ya ALLAH Tuhan kami,
Berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat, dan peliharalah kami dari seksa neraka.
 

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...